logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธร
13 ต.ค. 2565
28 กรกฎาคม 2565
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 3 วาระ
ช่องทางการชำระเงินผ่าน Mobile Banking
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ