logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.856 (บางส่วน) ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อประกอบการเกษตร

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.856 (บางส่วน) ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อประกอบการเกษตร ตามโครงการ"พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตรของชุมชน"

อัลบั้มภาพ

17 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ขอเชิญชวนชม ชิม ช้อป แชร์ เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ขอเชิญชวน ชม ชิม ช้อป แชร์ เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ภายใต้โครงการ"เปลี่ย...
  16 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง