logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การคัดเลือกเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.126 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 3 งาน 03.00 ตารางวา เพื่อประกอบการเกษตร โดยให้สิทธิแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าที่ดินเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าเป็นต้นไป

เอกสารดาวน์โหลด

23 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่รา...
  4 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • การจำหน่วยเหรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคล เนื่งอในโอกาสครบรอบ 91 ปี กรมธนารักษ์
  1 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
  #สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอ...
  1 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง