logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMARTPAY APPLICATION และ WEBSITE สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ

เอกสารดาวน์โหลด

6 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์บริการชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านบริการรับชำระจากธนาคารกรุงไทย จ...
  11 เมษายน 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอ...
  3 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการผ่าน Web application : TRD SMART PAY
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง