logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์บริการชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านบริการรับชำระจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้เช่าที่ราชพัสดุ

           สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรขอประชาสัมพันธ์บริการชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าปรับ และเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ผ่านบริการรับชำระจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้กับผู้เช่าเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 4571 2225 ต่อ 112 

อัลบั้มภาพ

11 เมษายน 2566 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอ...
  3 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการผ่าน Web application : TRD SMART PAY
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรื้อถ...
  16 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง