logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.43 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ตลาดสีเขียว) และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว กิจกรรม “พัฒนาตลาดเขียว เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน”

17 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ขอเชิญชวนชม ชิม ช้อป แชร์ เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ขอเชิญชวน ชม ชิม ช้อป แชร์ เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ภายใต้โครงการ"เปลี่ย...
  16 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง