logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรื้อถอนอาคารราชพัสดุและการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรื้อถอนอาคารราชพัสดุ และการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ทดแทนในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.332 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เอกสารดาวน์โหลด

16 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์บริการชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านบริการรับชำระจากธนาคารกรุงไทย จ...
  11 เมษายน 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอ...
  3 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการผ่าน Web application : TRD SMART PAY
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง