logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรื้อถอนอาคารราชพัสดุและการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรื้อถอนอาคารราชพัสดุ และการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ทดแทนในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.332 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

เอกสารดาวน์โหลด

16 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่รา...
  4 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • การจำหน่วยเหรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคล เนื่งอในโอกาสครบรอบ 91 ปี กรมธนารักษ์
  1 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
  #สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอ...
  1 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง