logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย น.ส.สุจิตรา ตั้งวิโร นางนางรัตนาวดี โพธิ์พาด และนส.สุพัฒตรา สุนทรา

เอกสารดาวน์โหลด

22 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรื้อถ...
  16 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งานระบบ TRD SMARTPAY APPLICATION และ WEBSITE สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสด...
  6 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No ...
  กรมธนารักษ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Poli...
  27 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง