logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธร

29 พฤศจิกายน 2565 | จำนวนเข้าชม 116 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์บริการชำระเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านบริการรับชำระจากธนาคารกรุงไทย จ...
  11 เมษายน 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอ...
  3 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการให้บริการผ่าน Web application : TRD SMART PAY
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง