logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ขอเชิญชวนชม ชิม ช้อป แชร์ เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ขอเชิญชวน ชม ชิม ช้อป แชร์ เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ภายใต้โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดยโสธร (ตลาดสีเขียว) และกิจกรรม "พัฒนาตลาดเขียว เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.43 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีอาหารประจำท้องถิ่น ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และสินค้า OTOP ให้ได้เลือกชม ชิม ช้อป แชร์ อย่างมากมาย

อัลบั้มภาพ

16 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง