logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ได้จัดประชุมเกษตรกรตำบลกุดเชียงหมี เพื่อดำเนินโครงการ "พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตรของชุมชน"

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ได้จัดประชุมเกษตรกรตำบลกุดเชียงหมี เพื่อดำเนินโครงการ "พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อการเกษตรของชุมชน" ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.856 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยนำมาพัฒนาจัดหาประโยชน์ โดยคัดเลือกเกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำมาดำเนินการจัดให้เช่าตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

 

อัลบั้มภาพ

15 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ...
  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง