logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  13 กันยายน 2562
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  9 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 กันยายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  26 สิงหาคม 2562
 • ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  15 สิงหาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  9 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  26 ธันวาคม 2560
 • ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  14 มิถุนายน 2560
 • 31 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลา ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  1 มิถุนายน 2560