logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร มอบหมายให้ นางญาณิศา เปรี่ยมรัตนชัย นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดยโสธร เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

อัลบั้มภาพ

24 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่รา...
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ห...
  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหม...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง