logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.30 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร นายชัชวาล  แสงอุทัย นายช่างโยธาอาวุโส กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ผู้แทนกรมธนารักษ์และนายมนัส สุวรรณกาโล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง อาคารตึกแถว ค.ส.ล 2 ชั้น 2 คูหา จำนวน 1 หลัง ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.30 ราย นางอุบลรัตน์ คำนันดาและนางสาวสุพัฒตรา สุนทรา ซึ่งมีนายนนทชัย พึ่งพานิช วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร โดยมีนางอุบลรัตน์ คำนันดาและนางสาวสุพัฒตรา สุนทรา เป็นผู้ส่งมอบอาคารดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

5 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดกิจกรรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประ...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู...
  11 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิด...
  9 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง