logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมวิถีอีสาน และลานหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

- พิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมจิตอาสา "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนแจ้งสนิท ต.ตลาดทอง อ.เมืองยโสธร

- พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์และพระธาตุพระอานนท์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร  

โดยมี นายประเสริฐ ลือชาวนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมโครงการ "คบจ.ยโสธร คนคลัง รวมพลัง สร้างความดี" ...
  31 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่7/2563
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เป็...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการพลิกผืนป่า สืบสาน ร...
  24 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง