logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่7/2563

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งที่7/2563 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดสุดท้าย โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

อัลบั้มภาพ

30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมโครงการ "คบจ.ยโสธร คนคลัง รวมพลัง สร้างความดี" ...
  31 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการพลิกผืนป่า สืบสาน ร...
  24 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง