logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส.43 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ตลาดสีเขียว) และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว กิจกรรม “พัฒนาตลาดเขียว เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน

17 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมโครงการ "คบจ.ยโสธร คนคลัง รวมพลัง สร้างความดี" ...
  31 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่7/2563
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เป็...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง