logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยนางสาวจงรัก บุญทันเสน เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และนายนรินทร์ ราชชมภู นายช่างสำรวจชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Webex ของกรมธนารักษ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ซึ่งมีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม จำนวนประมาณ 90 หน่วยงาน โดยมีนางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมธนารักษ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดอบรมฯ ดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

24 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดกิจกรรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประ...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู...
  11 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิด...
  9 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง