logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวกัญจน์ชญา  เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร มอบหมายให้นางญาณิศา  เปรี่ยมรัตนชัย นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

23 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่รา...
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ห...
  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวั...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหม...
  1 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง