logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ร่วมโครงการ "คบจ.ยโสธร คนคลัง รวมพลัง สร้างความดี" ร่วมสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร เข้าร่วมโครงการ "คบจ.ยโสธร คนคลัง รวมพลัง สร้างความดี" ร่วมสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านคำครตา หมู่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่7/2563
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสุนันทา สกุลสันติ์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เป็...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการพลิกผืนป่า สืบสาน ร...
  24 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง