logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

file_57ba9b6e16a1ecd0814ec33ba5050152

นางสุนันทา  สกุลสันติ์ 

เริ่มดำรงตำแหน่ง 14  มกราคม 2563  ถึง ปัจจุบัน

 

file_f24e692713bada5e75a0b834655e1605

นายนวพงษ์  ฟองสุวรรณ

เริ่มดำรงตำแหน่ง  มกราคม 2562 ถึง 10 พฤศจิกายน 2562

 

 

นางวัชรีย์ รวีกานต์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 17 มกราคม 2560  ถึง 23 พฤศจิกายน 2561
 
 
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง 16 กันยายน 2558 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
นายธีรธร แช่มสนิท
เริ่มดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
 
 
นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 
 
นายมนตรี ลัคนากุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 29 เมษายน พ.ศ.2554 ถึง 1 มกราคม พ.ศ.2556
 
 
นายวิสาล ทาจวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ถึง 27 เมษายน พ.ศ.2554
 
 
นายกงใจ ไชยมาตย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551
 
 
นายกนก กลับวงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 มกราคม พ.ศ.2547 ถึง 30 กันยายน 2549
15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 338 ครั้ง