logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ กรมธนารักษ์
 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
 

วิสัยทัศน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
เป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพย์สินภาครัฐ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุด

 
 

 

19 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1139 ครั้ง