logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ผู้ชนะประกวดราคา

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    6 สิงหาคม 2562
  • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    21 มีนาคม 2562